Zoeken
Kies uw taal

Geen verwijsbrief achteraf

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts te vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de  huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen zorgverzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij u ervan op de hoogte brengen dat uw huisarts niet achteraf een verwijzing mag en dus ook niet zal uitschrijven.

 

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.