Zoeken
Kies uw taal

NHG Geaccriteerde praktijk

Juli 2022 NHG Geaccrediteerde praktijk

Vol trots mogen wij u melden dat Huisartsenpraktijk SenS met ingang van juli 2022 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) mag doorvoeren. Het is herzien en goedgekeurd. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van patiëntenzorg.

Met ingang van 2012 zijn wij gestart met de NHG praktijkaccreditatie en mogen wij het logo m.b.t. accreditatie voeren

Alhoewel u er als patiënt wellicht weinig direct van merkt, zijn wij ‘achter de schermen’ altijd druk bezig met het doorvoeren van allerlei verbeteringen. Ook dit jaar hebben wij weer een aantal aanpassingen kunnen doen ter verbetering van onze praktijkvoering, zodat uiteindelijk u als patiënt er baat bij hebt.

Wat een keurmerk voor een huisartsenpraktijk?
Hoe zit het met onze wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis?

Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt. En dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt dit?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of  de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken, of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen.

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen.

Uw mening van belang!
Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens koppelen aan concrete verbeteringsacties. Dit doen wij door middel van enquêtes onder patiënten. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Contact?
Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De praktijkassistente neemt u opmerking(en) graag in ontvangst.