Zoeken
Kies uw taal

Afspraak maken

Telefoon

U wordt vriendelijk verzocht tussen 08.00 uur en 10.30 uur de medisch assistente te bellen voor het maken van een afspraak op telefoonnummer (0113) 25 71 22.

De telefooncentrale maakt gebruik van een keuzemenu. Het oneigenlijk gebruik van de keuze “spoedgevallen” of de keuze “collega hulpverlener” leidt tot het niet honoreren van uw aanvraag en een slechtere bereikbaarheid van de praktijk voor anderen.

Online

U kunt uiteraard ook een afspraak online via MijnGezondheid.net maken.

Consulttijd

Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Tijdens dit consult kan slechts één klacht op een verantwoorde wijze worden behandeld. Een goede voorbereiding van uw vragen is dus belangrijk. Als u meerdere klachten heeft, met meerdere personen komt of om andere redenen meer tijd denkt nodig te hebben wordt u verzocht dit te melden bij het maken van de afspraak. Indien mogelijk wordt dan extra consulttijd gereserveerd. Dit voorkomt onnodig uitlopen van het spreekuur, waardoor de wachttijden voor andere patiënten onnodig oplopen.

Spoedgevallen

Helaas kan niet worden voorkomen dat de huisarts zijn spreekuur moet onderbreken voor een spoedgeval. Indien hier sprake van is wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht door de praktijkassistente. U kunt dan, indien gewenst, een nieuwe afspraak maken. Mocht het spreekuur niet binnen afzienbare tijd kunnen worden hervat dan wordt er met u een nieuwe afspraak gepland.

Niet verschijnen zonder annuleren

Indien u een afspraak niet kunt nakomen wordt dringend verzocht deze afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te annuleren.

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder afmelding niet op een afspraak verschijnen of niet tijdig afzeggen. Annuleer uw afspraak op tijd, zodat een andere patiënt wellicht nog geholpen kan worden. Zonodig kan er dan met u een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Wij zijn genoodzaakt voor niet tijdig geannuleerde afspraken u een tarief van €25,00 in rekening te brengen voor een enkel consult en €50,00 voor een dubbel consult. Afspraken bij de praktijkondersteuners en de praktijkverpleegkundige zijn altijd dubbele consulten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.